Zoe và Raven: Bài hát Giáng Sinh

Zoe và Raven: Bài hát Giáng Sinh

Free Rein: The Twelve Neighs of Christmas

Nội dung phim Zoe và Raven: Bài hát Giáng Sinh

Trong khi Bright Fields chuẩn bị cho Vũ hội Mistletoe, vật trang trí bị hỏng khiến Zoe khám phá ra một bí mật gia đình, còn Gaby chịu sự kiểm soát của bà chủ mới Mia.