Xóa nợ

Xóa nợ

Forgive Us Our Debts

Nội dung phim Xóa nợ

Bị các chủ nợ đe dọa, người đàn ông mới thất nghiệp đồng ý làm việc cho một chủ nợ nhưng sớm phát hiện ra giao kèo của anh với tên quỷ dữ để lại cái giá ngoài dự liệu.