Willy và các vệ sĩ ven hồ

Willy và các vệ sĩ ven hồ

Willy and the Guardians of the Lake: Tales from the Lakeside Winter Adventure

Nội dung phim Willy và các vệ sĩ ven hồ

Khi mùa đông đến với hồ nước, cả người Verdie và người Grimp đều hoang mang trước mối đe dọa chung. Nhưng với Willy Whistle, đây chính là cơ hội để trở thành vệ sĩ.