Vua bịp đại chiến Las Vegas

Vua bịp đại chiến Las Vegas

The Conmen in Vegas

Nội dung phim Vua bịp đại chiến Las Vegas

King và đồng đội thỏa thuận với chính quyền Trung Quốc để truy lùng một kẻ lừa đảo tại Las Vegas, nơi chính họ mới là người gặp bất lợi.