Tuổi nổi loạn

Tuổi nổi loạn

Age of Rebellion

Nội dung phim Tuổi nổi loạn

Quãng đời trung học của mấy cô cậu ngỗ ngược là những chuỗi ngày phá hoại, đương đầu với bọn bắt nạt và chèo chống cuộc sống đầy biến động ngoài cánh cổng nhà trường.