Tự lực (Phần 2)

Tự lực (Phần 2)

Between (Season 2)

Nội dung phim Tự lực (Phần 2)

Khi một nhà khoa học nghiên cứu lẻn vào Pretty Lake, những người sống sót phải quyết định có tin vào thử nghiệm lâm sàng tìm thuốc chữa của anh ta không.