Tự lực (Phần 1)

Tự lực (Phần 1)

Between (Season 1)

Nội dung phim Tự lực (Phần 1)

Một căn bệnh quét sạch những người trên 22 tuổi ở một thị trấn nhỏ, và lệnh cách ly của chính quyền đã buộc những cư dân còn lại phải tự lo liệu cho mình.