Truyền thuyết đảo Cocaine

Truyền thuyết đảo Cocaine

The Legend of Cocaine Island

Nội dung phim Truyền thuyết đảo Cocaine

Tin vào truyền thuyết đô thị về túi cocaine được chôn ở vùng Caribe, một nhóm người lập dị lên kế hoạch điên rồ nhằm tìm kiếm nó trong bộ phim tài liệu hài hước này.