Trường Degrassi: Lớp kế tiếp (Phần 3)

Trường Degrassi: Lớp kế tiếp (Phần 3)

Degrassi: Next Class (Season 3)

Nội dung phim Trường Degrassi: Lớp kế tiếp (Phần 3)

Sau tai họa xảy ra trong kỳ học trước, học sinh Degrassi buộc phải tìm mọi cách để vượt qua. Trường học đón nhận nhiều học sinh tị nạn từ Syria.