Trường Degrassi: Lớp kế tiếp (Phần 2)

Trường Degrassi: Lớp kế tiếp (Phần 2)

Degrassi: Next Class (Season 2)

Nội dung phim Trường Degrassi: Lớp kế tiếp (Phần 2)

Một trò đùa tai hại gây tiếng xấu cho Frankie. Không thể tin nổi việc mình đồng tính, Zoë đi tìm bạn trai. Hunter tìm đến tư vấn tâm lý và rơi vào lưới tình.