True: Lễ hội Táo dễ hái

True: Lễ hội Táo dễ hái

True: Grabbleapple Harvest

Nội dung phim True: Lễ hội Táo dễ hái

Đang là mùa thu hoạch táo dễ hái ở Vương Quốc Cầu Vồng... nhưng Glummy Glooma không muốn mùa thu gõ cửa. Liệu True và các bạn có cứu được lễ hội?