Trốn chạy

Trốn chạy

Fugitiva

Nội dung phim Trốn chạy

Một nạn nhân của bạo lực gia đình đã dàn xếp một mưu kế công phu để bảo vệ gia đình cô khỏi người chồng giàu có quyền lực và những kẻ muốn trả thù anh ta.