Travis Scott: Mẹ nhìn xem, con bay được này

Travis Scott: Mẹ nhìn xem, con bay được này

Travis Scott: Look Mom I Can Fly

Nội dung phim Travis Scott: Mẹ nhìn xem, con bay được này

Trong khi làm album Astroworld được đề cử giải Grammy, Travis Scott còn xoay sở giữa những tranh cãi, việc làm cha và sự nghiệp trong phim tài liệu về đời tư này.