Trái tim sư tử

Trái tim sư tử

Lionheart

Nội dung phim Trái tim sư tử

Khi cha cô ngã bệnh, Adaeze đảm nhận vị trí điều hành công ty của gia đình cùng với người chú của cô và chứng tỏ bản thân trong một thế giới mà nam giới chiếm ưu thế.