Tôi đủ đàn ông

Tôi đủ đàn ông

My Own Man

Nội dung phim Tôi đủ đàn ông

Khi một người đàn ông phát hiện mình sẽ có con trai, nỗi sợ và bất an của anh đưa anh vào hành trình cảm động, hài hước đi tìm sự nam tính của mình.