Tìm thấy nguồn cội

Tìm thấy nguồn cội

Found

Nội dung phim Tìm thấy nguồn cội

Ba cô gái được các gia đình người Mỹ khác nhau nhận nuôi. Sau khi kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cả ba là chị em họ, các cô đến Trung Quốc với hy vọng tìm bố mẹ ruột.