The Tax Collector

The Tax Collector

The Tax Collector

Nội dung phim The Tax Collector

Một nhà sưu tập thuế của người Viking làm việc cho một vị tội phạm địa phương thấy sự an toàn của gia đình mình bị tổn thương khi đối thủ của ông chủ của mình xuất hiện trong l.a. và nâng cao doanh nghiệp.