Thế hệ sao Hỏa

Thế hệ sao Hỏa

The Mars Generation

Nội dung phim Thế hệ sao Hỏa

Các "mọt sách không gian" tự xưng ở Trại không gian theo đuổi giấc mơ du hành tới sao Hỏa, trong khi các chuyên gia suy ngẫm về lịch sử và tương lai của NASA.