Thánh Đấu Sĩ Seiya: Hiệp Sĩ Hoàng Đạo (Phần 2)

Thánh Đấu Sĩ Seiya: Hiệp Sĩ Hoàng Đạo (Phần 2)

​Saint Seiya: Knights of the Zodiac (Season 2)

Nội dung phim Thánh Đấu Sĩ Seiya: Hiệp Sĩ Hoàng Đạo (Phần 2)

Seiya và các Hiệp sĩ hoàng đạo một lần nữa trỗi dậy để bảo vệ hiện thân của nữ thân Athena, nhưng một lời tiên tri đen tối lại khiến tất cả lo lắng.

Trailer phim Thánh Đấu Sĩ Seiya: Hiệp Sĩ Hoàng Đạo (Phần 2):

trailers