Thang Máy

Thang Máy

The Lift

Nội dung phim Thang Máy

Đang tìm kiếm người bạn mất tích, một sinh viên đại học chạm trán thế lực tà ác trong thang máy của một bệnh viện bỏ hoang kỳ quái.