Tan học cùng nung gốm

Tan học cùng nung gốm

Yakunara Mug Cup mo -After School Of YAKUMO-

Nội dung phim Tan học cùng nung gốm

15 phút đầu tiên sẽ là phần chính của Anime, 15 phút sau sẽ là phần live-action "Yaku Nara Mug Cup Sau giờ học", và bốn diễn viên chính sẽ xuất hiện.