Tám Trăm

Tám Trăm

The Eight Hundred

Nội dung phim Tám Trăm

Tám Trăm kể về cuộc chiến Trung - Nhật năm 1937, mà bối cảnh chính diễn ra ở thành phố Thượng Hải dựa trên sự kiện lịch sử có thật ở đại lục.