Tam Thành Ký

Tam Thành Ký

A Tale of Three Cities

Nội dung phim Tam Thành Ký

Một cựu điệp viên trong Đảng Quốc dân Trung Quốc rơi vào lưới tình của một góa phụ buôn thuốc phiện, khi Trung Quốc đang bị tàn phá bởi chiến tranh và cách mạng.