Tái hiện: Phần dành cho sư tử

Tái hiện: Phần dành cho sư tử

ReMastered: The Lion's Share

Nội dung phim Tái hiện: Phần dành cho sư tử

Sau khi phát hiện ra gia đình của Solomon Linda, tác giả "Sư tử yên giấc đêm nay" (The Lion Sleeps Tonight), 1 phóng viên giúp họ tranh đấu để được bồi thường công bằng.