Sóng ngầm

Sóng ngầm

We Are the Wave

Nội dung phim Sóng ngầm

Người bạn học kỳ bí dẫn bốn thiếu niên nhiều lý tưởng vào cuộc nổi dậy chống làn sóng chủ nghĩa dân tộc đang lên, nhưng phong trào này sớm bị biến chất.