Sau cơn sóng thần

Sau cơn sóng thần

After the Wave

Nội dung phim Sau cơn sóng thần

Năm người sống sót chia sẻ các câu chuyện của họ về động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004 – một trong những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất lịch sử.