Rừng thẳm

Rừng thẳm

The Woods

Nội dung phim Rừng thẳm

Bằng chứng có được từ thi thể của nạn nhân vụ án mạng đã thắp lên hi vọng nơi vị công tố viên, rằng người em gái mất tích 25 năm trước có thể vẫn còn sống.