Rolling Thunder Revue: Câu chuyện của Bob Dylan kể bởi Martin Scorsese

Rolling Thunder Revue: Câu chuyện của Bob Dylan kể bởi Martin Scorsese

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Nội dung phim Rolling Thunder Revue: Câu chuyện của Bob Dylan kể bởi Martin Scorsese

Ranh giới hư thực bị lu mờ trong bộ phim về chuyến lưu diễn Rolling Thunder Revue của Bob Dylan năm 1975 và một đất nước đã sẵn sàng đổi mới của đạo diễn Martin Scorsese.