Quái vật tiệc tùng: Chỉ là phần nổi

Quái vật tiệc tùng: Chỉ là phần nổi

Party Monster: Scratching the Surface

Nội dung phim Quái vật tiệc tùng: Chỉ là phần nổi

Trong bộ phim tài liệu tìm kiếm sự thật "Quái vật tiệc tùng", DJ Fingablast điều tra xem vị anh hùng thời thơ ấu của mình – DJ Slizzard – hiện tại ra sao.