Phòng thẩm vấn: Pháp

Phòng thẩm vấn: Pháp

Criminal: France

Nội dung phim Phòng thẩm vấn: Pháp

Bí mật dần hé lộ và toàn bộ vụ án được phơi bày trong phòng thẩm vấn của cảnh sát ở Paris, nơi nghi phạm và điều tra viên mặt đối mặt trong trò "mèo vờn chuột" tinh vi.