Nữ giới tranh cử

Nữ giới tranh cử

Knock Down The House

Nội dung phim Nữ giới tranh cử

Tìm hiểu câu chuyện hậu trường khi bốn phụ nữ quyết tâm, bao gồm cả Alexandria Ocasio-Cortez, thách thức các chính trị gia lắm tiền trong cuộc đua vào Quốc hội năm 2018.