Nội quy hắc ám

Nội quy hắc ám

Black School Rules

Nội dung phim Nội quy hắc ám

Để cứu cô gái cậu thích khỏi bị đuổi học, một học sinh trung học trầm lặng và cậu bạn thất thường đứng lên chống lại luật lệ hà khắc của ngôi trường.