Những đứa trẻ da cánh bướm

Những đứa trẻ da cánh bướm

Butterfly Children

Nội dung phim Những đứa trẻ da cánh bướm

Bộ phim tài liệu này chia sẻ những câu chuyện, khó khăn và hi vọng của bốn gia đình Singapore đang sống với căn bệnh khiến da trở nên vô cùng mong manh.