Những con người đứng đắn

Những con người đứng đắn

Serious Men

Nội dung phim Những con người đứng đắn

Khi kẻ sống trong khu ổ chuột nói bao lời dối trá để theo đuổi sự thăng tiến đã khao khát từ lâu, mưu mẹo của anh ta có thể đặc biệt gây nguy hiểm cho đứa con trai nhỏ.