Nhiệm vụ biển xanh

Nhiệm vụ biển xanh

Mission Blue

Nội dung phim Nhiệm vụ biển xanh

Bộ phim tài liệu theo dấu nhà hải dương học Sylvia Earle trong chiến dịch cứu đại dương trên thế giới khỏi các mối đe dọa như đánh bắt quá mức và chất thải độc hại.