Nhật ký tội phạm: Ứng cử viên

Nhật ký tội phạm: Ứng cử viên

Crime Diaries: The Candidate

Nội dung phim Nhật ký tội phạm: Ứng cử viên

Chết dần chết mòn sau khi ứng viên tổng thống Mexico Luis Donaldo Colosio bị ám sát năm 1994, người vợ góa bụa quyết tìm ra thủ phạm. Phim dựa trên sự kiện có thật.