Người thợ rừng và cơn mưa

Người thợ rừng và cơn mưa

The Woodsman and the Rain

Nội dung phim Người thợ rừng và cơn mưa

Cuộc sống của người thợ rừng góa bụa bị đảo lộn khi một đoàn làm phim về xác sống nhờ anh giúp đỡ và bắt đầu ngày càng dựa nhiều vào anh.