Ngân hàng kháng chiến

Ngân hàng kháng chiến

The Resistance Banker

Nội dung phim Ngân hàng kháng chiến

Một nhân viên ngân hàng ở Amsterdam đã mạo hiểm cả gia đình và tương lai để thành lập một ngân hàng bí mật nhằm tiếp viện cho kháng chiến và cản bước quân Quốc xã.