Mặt trái của quyền lực

Mặt trái của quyền lực

King of Boys

Nội dung phim Mặt trái của quyền lực

Khi tham vọng chính trị của nữ doanh nhân đầy uy quyền bị đe dọa bởi quan hệ ở thế giới ngầm, cuộc tranh giành quyền lực nảy sinh từ đó có thể sẽ khiến bà mất tất cả.