Mạng chửi thề

Mạng chửi thề

Swearnet: The Movie

Nội dung phim Mạng chửi thề

Vuột mất hợp đồng truyền hình, những anh chàng ở khu nhà di động đã tự phát hành loạt phim trực tuyến, nhưng lại sớm xảy ra mâu thuẫn vì khác biệt về tư duy và cá nhân.