Ludo: Bốn câu chuyện

Ludo: Bốn câu chuyện

Ludo

Nội dung phim Ludo: Bốn câu chuyện

Từ sự tái xuất hiện của băng sex cho đến vali tiền phi nghĩa, bốn câu chuyện rất khác nhau lại chồng chéo bởi ý muốn của số phận, sự tình cờ, và một tên tội phạm lập dị.