Lời tố cáo của Moremi

Lời tố cáo của Moremi

Citation

Nội dung phim Lời tố cáo của Moremi

Một sinh viên thông minh ở Nigeria chống lại một cơ sở giáo dục khi cô tố cáo một giáo sư nổi tiếng đã tìm cách cưỡng hiếp mình. Dựa trên các sự kiện có thật.