Kimmy bất bại: Kimmy đại chiến Đức cha

Kimmy bất bại: Kimmy đại chiến Đức cha

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend

Nội dung phim Kimmy bất bại: Kimmy đại chiến Đức cha

Một bộ phim tương tác đặc biệt của Kimmy! Kimmy sẽ kết hôn, nhưng trước tiên, cô phải đập tan âm mưu xấu xa của Đức cha. Đến lượt bạn rồi đây: Kimmy nên làm gì tiếp theo?