Khu tôi sống (Phần 3)

Khu tôi sống (Phần 3)

On My Block (Season 3)

Nội dung phim Khu tôi sống (Phần 3)

Họ cứ tưởng cuộc sống đã trở lại guồng quay vốn có ở Freeridge. Nhưng Monse, Ruby, Jamal và Cesar phải đối mặt với những hiểm nguy còn lớn hơn.