Khu tôi sống (Phần 1)

Khu tôi sống (Phần 1)

On My Block (Season 1)

Nội dung phim Khu tôi sống (Phần 1)

Tại một khu phố đầy biến động của Los Angeles, tình bạn giữa bốn thiếu niên thông minh, vui tính và ranh mãnh bị thử thách khi họ bắt đầu những năm trung học phổ thông.