Keith Richards: Ảnh hưởng

Keith Richards: Ảnh hưởng

Keith Richards: Under the Influence

Nội dung phim Keith Richards: Ảnh hưởng

Trong bộ phim tài liệu độc đáo này, hãy khám phá con người và âm thanh truyền cảm hứng cho huyền thoại nhạc rock 'n' roll Keith Richards từ thời ấu thơ cho đến nay.