Kẻ trộm siêu thị

Kẻ trộm siêu thị

Shoplifters

Nội dung phim Kẻ trộm siêu thị

Nghèo nhưng gắn bó, nhà Shibata ăn trộm để tồn tại. Hành động cứu một cô bé từ gia đình của em khiến họ rơi vào xung đột với phần còn lại của xã hội.