Kalushi: Câu chuyện về Solomon Mahlangu

Kalushi: Câu chuyện về Solomon Mahlangu

Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu

Nội dung phim Kalushi: Câu chuyện về Solomon Mahlangu

Phim nói về cuộc đời và thời đại của chiến binh giải phóng Nam Phi huyền thoại Solomon Mahlangu, người đã chiến đấu với các thế lực phân biệt chủng tộc.