John Mulaney và những đứa trẻ mang đồ ăn từ nhà

John Mulaney và những đứa trẻ mang đồ ăn từ nhà

John Mulaney & The Sack Lunch Bunch

Nội dung phim John Mulaney và những đứa trẻ mang đồ ăn từ nhà

John Mulaney và nhóm bạn nhí bàn về các chủ đề hiện hữu của mọi lứa tuổi bằng các ca khúc bắt tai, các tiểu phẩm hài hước và khách mời đặc biệt trong tập phim hoài niệm.