Hội quái siêu cấp và Ngôi sao ước

Hội quái siêu cấp và Ngôi sao ước

Super Monsters and the Wish Star

Nội dung phim Hội quái siêu cấp và Ngôi sao ước

Điều ước Giáng sinh thành hiện thực với Lobo, khi người anh họ cậu thích ghé thăm bất ngờ, và với Glorb, cậu ước có thể cùng lúc ở mọi nơi!